Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

29 mei 2006

Eindrapport Werkgroep Archiefinspectiefunctie

In juli 2002 kwamen het Ministerie van OCW, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gezamenlijk overeen dat zij een aantal activiteiten willen ontplooien om tot verbeteringen binnen het archiefbestel te komen. De toegankelijkheid voor het publiek van openbare archieven stond (en staat) centraal in deze activiteiten. Eén van deze activiteiten betreft een onderzoek naar de inrichting van één archiefinspectiefunctie in Nederland, met als kernvraag:
Hoe kan een effectieve en efficiënte samenhang komen op het toezicht op het archiefwezen op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau, inclusief waterschappen en ZBO's?

Het plan van aanpak onderscheidt twee fasen. In fase 1 wordt uitgezocht wat en volgens welke methoden geïnspecteerd moet worden, terwijl in fase 2 wordt nagegaan hoe dit organisatorisch het best kan worden gedaan.

Medio 2004 richtte de begeleidingsgroep een werkgroep in om fase 1 van het onderzoek ten uitvoer te brengen. Dit rapport bevat de uitkomsten van de eerste fase.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap