Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

16 februari 2007

Adviezen van de evaluatiecommissies over de archiefregelingen gereed

Eind december 2006 hebben de evaluatiecommissies hun adviezen over de archiefregelingen aan de minister van OCW aangeboden. Het betreft hier de Regeling Duurzaamheid archiefbescheiden, de Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, en de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden.

In hun adviezen hebben de commissies gekeken naar de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en de effectiviteit van de archiefregelingen. De adviezen bevatten dan ook niet alleen voorstellen tot wijziging van de regelingen, maar ook aanbevelingen voor een betere uitvoering en handhaving. In hun aanbiedingsbrief aan de minister hebben de commissies de problematiek en de voorgestane verbeteringen kort samengevat.

Zowel de evaluatieadviezen als de aanbiedingsbrief zijn openbaar gemaakt. Door de openbaarmaking van de adviezen willen de commissies niet alleen de inhoud van de adviezen bekend maken, maar ook hun aanpak verantwoorden.
De komende tijd zal de minister van OCW zijn standpunt over de adviezen bepalen.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap