Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

30 juni 2009

Eenduidige provinciale regels voor vervanging

Alle provincies zullen aanvragen om machtiging tot vervanging van archiefbescheiden op grond van artikel 7 van de Archiefwet behandelen conform de laatste jurisprudentie.

De uitspraak in de zogenaamde Broodjeszaak (PDF; 340KB) maakt duidelijk, dat de machtiging tot vervanging van archiefbescheiden een gewoon besluit is. Dit betekent, dat de provincies 8 weken de tijd hebben om een beslissing te nemen. Als dat niet binnen die tijd kan, wordt de aanvrager daarvan in kennis gesteld en een redelijke termijn genoemd waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. De 13-weken termijn, die in sommige provinciale beleidsregels wordt vermeld, is dus niet van toepassing. Ook toont de rechterlijke uitspraak aan, dat provincies de beheersomgeving in samenhang met de vervanging kunnen toetsen bij een beoordeling van aanvragen.

Tenslotte dient te worden vermeld, dat de eisen ten aanzien van de procedure rond de eigenlijke vervanging in alle provinciale beleidsregels identiek zijn geformuleerd.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap