Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

14 juni 2010

RODIN: handige wegwijzer in digitale wereld

Digitale informatie wordt steeds belangrijker in onze globale maatschappij. Niet alleen voor de individuele gebruiker gaan de ontwikkelingen bijna onnavolgbaar snel, ook organisaties en overheden krijgen steeds meer te maken met digitale bedrijfsinformatie en bijbehorende omgangsvormen. Hoe is betrouwbaarheid, volledigheid, authenticiteit en toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen? Een vraag die de informatiespecialisten intensief bezighoudt.

Als antwoord hierop is op maandag 14 juni RODIN gepresenteerd. Deze stoere naam staat voor Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer, een heldere wegwijzer voor iedereen die werkzaam is in het groeiende domein van digitaal informatiebeheer, en te maken krijgt met een veelheid aan wet- en regelgeving, normen en standaarden. Niet voor niets werd RODIN gepresenteerd tijdens de KVAN-dagen, het jaarlijkse congres voor archief- en informatieprofessionals en bij uitstek de omgeving waar het vraagstuk rond inrichting van digitale informatie- en beheersomgevingen actueel is.

RODIN is een handzaam instrument voor een adequate en toekomstbestendige inrichting van digitale beheersomgevingen. In de vorm van een checklist kunnen informatiemanagers, adviseurs DIV, archiefinspecteurs en auditors meten in welke mate hun organisatie 'in control' is als het gaat om de verschillende vastgestelde normen en standaarden op het gebied van digitale informatievoorziening. De checklist is niet alleen toepasbaar op overheidsinstellingen die onder de Archiefwet vallen, maar ook op niet-overheden die good governance hoog in het vaandel hebben.

Het referentiekader dat in RODIN is bijeengebracht, is gebaseerd op de Archiefwet 1995, de Archiefregeling, de normenfamilie voor archief- en informatiebeheer NEN-ISO 15489, NEN 2082 en ISO 23081, de informatiebeveiligingsnorm NEN-ISO/IEC 27002 en delen van het referentiemodel voor digitale depots OAIS (ISO-14721: 2002) en daarvan afgeleide checklists TRAC en ED3. De eisen betreffen drie deelgebieden: beleid en organisatie, informatiebeheer en ICT-beheer en - beveiliging.

RODIN is samengesteld door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI), Werkverband Gemeentelijke Archiefinspectie (WGA) en Het Expertise Centrum (HEC).

RODIN is gratis en rechtenvrij beschikbaar in de vorm van een brochure. Deze is hier te downloaden:Meer informatie:

Gemeentearchief Rotterdam
Stafafdeling inspectie
Jeroen van Oss | T 010-2675527 | j.vanoss@rotterdam.nl

Provincie Noord-Holland
Provinciale Archiefinspectie
Marianne Loef | T 06 18306067 | LOEFM@Noord-Holland.nl

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap