Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

8 juli 2010

Best practices Wabo-scan afspraken

In de aanloop naar de WABO is er, vooral in 2008/2009, veel aandacht geweest voor de informatiehuishouding. De ketenpartners hebben zich er over gebogen, naast het LOPAI, WGA en vele betrokkenen op rijksniveau.

In de provincie Overijssel liep een pilot WABO-DIV, of WABO-ICT. Provincie, gemeenten en waterschappen hebben zich in een intensief traject voorbereid op de invoering van de WABO. Omdat de gemeente Deventer en de provincie Overijssel een machtiging hebben voor de vervanging van analoge documenten ontstond het idee om de kennis en ervaring van deze beide ketenpartners te bundelen. Hun ervaringen met digitalisering (scannen) willen zij graag delen met het veld. Het gaat daarbij uiteraard niet alleen om de scantechniek alleen, maar om de inbedding van de techniek in de organisatie. Alles met het doel om de informatie betrouwbaar en in geordende en toegankelijke staat vast te leggen.

Update: per december 2010 is hier versie 2.0 te downloaden.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap