Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

1 september 2010

Het sluitend net van archieven breidt zich uit

De provincies hebben de laatste jaren hard gewerkt aan het stimuleren van professionele archiefzorg en -beheer in Nederland. Zij bevorderen door middel van eenmalige financiële bijdragen en door overleg en coördinatie het benoemen van gemeente- of waterschapsarchivarissen of, bij voorkeur, het in regionaal verband benoemen van een archivaris. Deze kan als directeur van een regionale archiefdienst of Regionaal Historisch Centrum (RHC) de wettelijke taken van de aangesloten gemeenten en waterschappen professioneel uitvoeren. Die taken zijn: goed beheer en toegankelijkheid van historische archieven en toezicht op de nog niet overgebrachte digitale en papieren archieven. In 2010 zijn 26% van de gemeenten en 38% van de waterschappen nog niet aangesloten bij een regionale archiefdienst of RHC en hebben ze ook geen eigen archivaris benoemd. Deze gemeenten en waterschappen vormen nog 'witte vlekken' op de archiefkaart. Er zit wel verbetering in: in 1998 was 53% van de gemeenten nog witte vlek. Het percentage waterschappen bleef gelijk. In 1980 was overigens 66 % van de gemeenten nog witte vlek, in 1990 57%. Zonder wettelijke verplichting tot het benoemen van gemeente- en waterschapsarchivarissen zal het netwerk slechts langzaam verder uitbreiden.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap