Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

1 september 2010

Archieven van Texel ontsloten

Het unieke archief van Texel is weer op orde en beter toegankelijk dan voorheen. Om dit moment te markeren heeft gedeputeerde Sascha Baggerman recentelijk uit handen van burgemeester Giskes het eerste exemplaar van de inventaris van het Texels archief uit de periode 1577-2000 in ontvangst genomen.

De gemeente Texel heeft veel verbeterd aan het archief. Dat was nodig omdat de archiefbewaarplaats op Texel lange tijd niet aan de wettelijke eisen voldeed en de archieven niet goed toegankelijk waren. De provincie Noord-Holland besloot daarom in 2006 bestuursdwang op te leggen. Deze bestuursdwang werd in september 2008 opgeheven nadat in overleg met de provinciale archiefinspectie veel adequate maatregelen waren getroffen. Er is sindsdien veel in het archief geïnvesteerd.

Het huidige archiefdepot is verder gemoderniseerd, brandveilig en wordt goed beheerd. Binnenkort wordt het depot in het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. De inspectie heeft dit depot op 16 juni afgeschouwd en geconstateerd dat het in orde was. De provincie vindt dat het archief van Texel veel aandacht verdient, bekender moet worden en wordt gebruikt door scholen uit de regio. Daarom wil de provincie graag dat Texel samenwerkt met het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om gebruik te maken van de kennis die bij het Regionaal Historisch Centrum aanwezig is.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap