Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

9 september 2010

Jaarverslag PAI Drenthe, Fryslân en Groningen 2009

Het digitaal informatiebeheer kan beter. Zo concluderen de provinciale archiefinspecteurs van Drenthe, Fryslân en Groningen in hun jaarverslag over 2009. De afzonderlijke Colleges van Gedeputeerde Staten van de betrokken provincies stemden op 7 september 2010 in met het verslag.

Bij de inspectiebezoeken in 2009 werd met name gekeken naar de onderwerpen digitale archiefvorming, duurzaamheid van archiefstukken, bouwzaken en de afspraken uit eerdere inspecties. In het verslag wordt een helder beeld gegeven van de actuele stand van zaken bij de overheidsarchieven. De inspecteurs vragen aandacht voor de kwaliteit van het (digitaal) informatiebeheer bij samenwerking tussen overheden en tussen overheden en bedrijfsleven. Bij de toename van digitale informatiestromen is de kwaliteit van de verantwoording van overheden een punt van aandacht. Daarnaast vragen landelijke ontwikkelingen van gemeenten en waterschappen een veranderende rol naar meer interne kwaliteitscontrole. De archiefinspecteurs zullen bij toekomstige inspecties op deze punten blijven letten om het vereiste niveau in stand te houden. Ze hebben hun plannen voor de jaren 2011-2014 en hun veranderende rol op het toezicht op de overheidsinformatie in relatie tot de interne kwaliteitscontrole van de overheden inmiddels vastgelegd.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap