Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

22 oktober 2010

Modellen Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer geactualiseerd

Het LOPAI heeft de modellen voor archiefverordeningen van gemeenten, waterschappen, provincies en politieregio's geactualiseerd. Hetzelfde geldt voor de besluiten informatiebeheer. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin sprake is van een benoemde archivaris of waarin dat niet het geval is.

De modellen zijn juridisch getoetst. Uitdrukkelijk merken wij op, dat het hier om modellen gaat. De zorgdrager die aan de slag gaat met een model moet zorgvuldig de eigen situatie beschrijven. De modellen zijn niet meer dan handreikingen die geactualiseerd zijn aan de hand van de meest recente wet- en regelgeving. De Archiefregeling (Stb. 2010, nr. 70) is voor zover van toepassing verwerkt in de modellen.

De WGA-collega's die deelnemen aan het LOPAI zijn ook bekend met de modellen. Eventuele nadere reacties uit gemeenteland zijn welkom.

Wij hopen dat de modellen hun bruikbaarheid zullen bewijzen. Wilt u reageren op de modellen, dan kunt u uw reactie kwijt via de webredactie van de LOPAI-site of bij uw eigen provinciale archiefinspectie.

Tot slot: de modellen zijn geplaatst als wordbestand. Dat betekent dat zij direct bruikbaar zijn.

Het LOPAI streeft er naar de modellen actueel te houden. Voor 2011/2012 is een wijziging van de Archiefwet voorzien (in relatie tot de wijziging van het interbestuurlijk toezicht). Als daartoe de noodzaak blijkt zullen de modellen dan een nieuwe redactionele slag ondergaan.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap