Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

3 januari 2011

Jaarverslag provinciale archiefinspectie Overijssel 2009 + 2010

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 21 december 2010 kennis genomen van het jaarverslag van de provinciale archiefinspecteur over de jaren 2009 en 2010. Dit jaarverslag is uitgebracht conform het bepaalde in de Archiefverordening provincie Overijssel 1997. Over de periode 2007+2008 is door de provinciale archiefinspectie geen afzonderlijk verslag uitgebracht, omdat in die periode vooral kennismakings- annex inspectiebezoeken plaatsvonden. Op eventuele bijzonderheden uit die periode wordt wel in gegaan in het jaarverslag over 2009 en 2010.

Het jaarverslag is aangeboden aan de zorgdragers in Overijssel en aan de overige provincies. GS kondigen in hun aanbiedingsbrief aan dat zij voornemens zijn om in dubbel-GS met Gelderland op 1 februari 2011 voor te stellen de medewerkers van de provinciale archiefinspecties bevoegd te verklaren in elkaars provincie. Daarmee ontstaat ook in Oost-Nederland een formele samenwerking van provinciale archiefinspecties.

Zolang de voorraad strekt is desgewenst een geprinte versie van het jaarverslag beschikbaar. Aanvragen kan via archiefinspectie@overijssel.nl.

Drs. L.Folkertsma,
provinciaal archiefinspecteur in Overijssel

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap