Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

19 augustus 2011

Jaarverslag Randstedelijke Provinciale Archiefinspecties 2009-2010

Het randstedelijke provinciale archieftoezicht heeft tot goede resultaten geleid: 93% van alle gemeenten in de Randstad zijn eind 2010 aangesloten bij professionele archiefdiensten of hebben een eigen archivaris benoemd. Een aantal nieuwe archiefbewaarplaatsen met goede publieksvoorzieningen kwam in de provincies tot stand.

De publieke belangstelling voor archieven is de laatste jaren flink toegenomen, gestimuleerd door de nieuwe publieksfuncties en websites bij veel archiefdiensten.

Wel zijn er zorgpunten. Uit inspecties blijkt dat veel overheden hun wijze en organisatie van hun recente archivering onvoldoende aanpassen aan de overgang van papier naar digitaal. Hoewel inspectierapporten zorgen voor een groeiend besef bij bestuurders en managers van het belang van goed en gecontroleerd informatiebeheer, is een dreigend informatie-infarct daarmee zeker niet afgewend. Juist in deze situatie is een wettelijk verankerd en professioneel archieftoezicht noodzakelijk, zowel intern bij de gemeenten en waterschappen als het interbestuurlijk provinciaal toezicht. In de Randstad is gelukkig wel, mede door de actieve provinciale stimulering, een tendens tot versterking van de gemeentelijke archiefinspectie te zien.

Dat en meer blijkt uit het derde gezamenlijke verslag van de provinciale archiefinspecteurs van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland over 2009-2010. Het verslag geeft een overzicht van de situatie van de publiekstoegankelijkheid van historische archieven en de kwaliteit van het informatiebeheer bij de overheden in de vier provincies, aangevuld met vergelijkende kerngegevens.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap