Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

19 augustus 2011

Rekennorm formatie (inter-)gemeentelijke archiefinspectie

In het kader van de voorgenomen herziening van het interbestuurlijk toezicht, waarbij het horizontaal toezicht een nadrukkelijkere rol krijgt toebedeeld in het handhaven van de kwaliteit van het archiefbeheer bij de lagere overheden, hebben de provinciale archiefinspecteurs (LOPAI) samen met de gemeentelijke archiefinspecteurs (BRAIN/WGA) een rekennorm ontwikkeld.

Met behulp van deze tabel en de onderliggende formules kunnen zorgdragers op uniforme wijze de formatie voor het uitvoeren van het interne toezicht op het archiefbeheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden berekenen.

De VNG vestigt de aandacht op deze rekennorm in haar brief van 21 juli 2011 aan alle colleges en gemeenteraden over de horizontale verantwoording ten aanzien van het informatie- en archiefbeheer. De rekennorm is niet alleen toepasbaar op gemeenten maar ook op provincies en waterschappen.

Voor vragen over de norm kunt u contact opnemen met uw provinciaal archiefinspecteur.

Hieronder kunt u de laatste versie van de rekennorm met bijlage downloaden.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap