Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

21 december 2011

Modellen Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer aangepast

In het najaar van 2010 plaatste het LOPAI nieuwe modelregelingen op de website. Het betrof modellen voor een archiefverordening en voor een besluit informatiebeheer. Onderscheid wordt gemaakt in situaties waarin wel of juist niet een archivaris is benoemd door de gemeente of het waterschap. Verder zijn modellen opgenomen voor de provincie, voor openbare lichamen (gemeenschappelijke regelingen) en voor de regiopolitie.

Dat er grote behoefte was aan geactualiseerde modellen bleek uit de gretigheid waarmee ze ter hand werden genomen. Wij ontvingen ook diverse kanttekeningen bij resp. vragen over de modellen.

Op basis van deze reacties van collega's bij gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en provincies hebben wij de modellen aangepast. Wij hebben daarbij ook gekeken naar de gevolgen van het medio 2012 herziene interbestuurlijk toezicht. De grotere nadruk op de horizontale verantwoording betekent bijvoorbeeld dat nu gekozen is voor jaarlijkse verslaglegging. Dit in lijn met de VNG-ledenbrief van juli 2011 en KPI's.

Met de publicatie van de modellen hopen wij opnieuw te voldoen aan de behoefte die in het veld leeft aan goede modellen. Modellen: dat wil zeggen dat het hier niet gaat om een wet van Meden en Perzen. Het gebruik van de modellen in de eigen praktijksituatie betekent meer dan het invullen van de naam van de zorgdrager. In een aantal gevallen hebben wij in de toelichting op een artikel aangegeven dat ook voor een andere omschrijving kan worden gekozen.

Het LOPAI blijft graag open staan voor opmerkingen uit de praktijk. Indien deze aanleiding geven tot een nieuwe redactieslag in 2012 zullen wij die handschoen oppakken. De partiële herzieningen van de Archiefwet die in voorbereiding zijn kunnen mogelijk ook gevolgen hebben voor de modellen.

Voor nu geldt: doe uw voordeel met de geactualiseerde modellen. Wij publiceren de modellen als Word-bestand, zodat u direct met de modellen aan de slag kunt.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap