Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

19 maart 2012

Concept ED3 versie 2.0 beschikbaar: reageer nu!

Hierbij presenteert het LOPAI het concept van versie 2.0 van de Eisen voor Duurzaam Digitale Depots (ED3). Met de eerste versie, die in 2008 op de KVAN-dagen werd aangeboden, is inmiddels drie jaar ervaring opgedaan. In die jaren zijn de ontwikkelingen snel gegaan en e-depots zijn de kinderschoenen ontgroeid.

Naast het Nationaal Archief hebben ook het gemeentearchief Rotterdam en het Stadsarchief Amsterdam een eigen e depot ontwikkeld. De landelijke Archiefcoalitie Digitale Duurzaamheid is gevormd om intensief samen te werken bij de opbouw van dergelijke depots in Nederland. Ook de Justitiële Informatiedienst (JustID) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een Centraal Digitaal Depot (CDD+) ontwikkeld.

Uit praktijkervaringen bij enige instellingen bleek dat ED3 goed bruikbaar is bij de opbouw en toetsing van e-depots. Ook bleek het mogelijk de tekst te vereenvoudigen en daarmee nog hanteerbaarder te maken. De oorspronkelijk 75 eisen uit versie 1.0 zijn daarmee teruggebracht tot 42. Deze zijn allemaal van even groot belang, zodat het onderscheid tussen cruciale en ‘gewone’ eisen uit de eerste versie is vervallen. Tenslotte zijn ook de nieuwste voorschriften en normen, zoals de Archiefregeling en de ISO 16363:2012, in het eindproduct verwerkt.

Op grote schaal gaat de overheid momenteel over op digitaal archiveren, met loslating van het papieren archief. Overbrenging van digitale archieven naar een e-depot kan geen twintig jaar wachten, zoals in het papieren tijdperk. De tendens in beleid en praktijk is dan ook, dit eerder te doen, zelfs direct na afsluiting van een dossier. Reden te meer om de opbouw van e-depots te versnellen en daarbij een up-to-date hulpmiddel ter beschikking te hebben. Niet alleen het archiefwezen, ook andere instellingen en bedrijven, die langdurig digitale bestanden willen bewaren, kunnen er hun voordeel mee doen.

Graag verwerken wij daarom uw opmerkingen in het concept, zodat het optimaal kan worden afgestemd op het werkveld. Reacties kunnen tot 1 juni 2012 worden gestuurd naar loefm@noord-holland.nl

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap