Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

21 september 2012

Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij Regionale Uitvoerings Diensten

De vorming van Regionale Uitvoerings Diensten (RUDs) maakt het nodig om ook over de inrichting van het archiefbeheer en de informatievoorziening verder na te denken. Bij de RUDs worden namelijk een aantal taken gemandateerd of overgedragen via dienstverleningsovereenkomsten door de ene overheid aan de andere. Daarom dienen er afspraken te worden gemaakt op grond van artikel 4 van de Archiefwet.

Veel RUD's zijn in de vorm van een gemeenschappelijke regeling gegoten, waarbij er een openbaar lichaam is opgericht. In iedere gemeenschappelijke regeling is doorgaans een archiefbepaling opgenomen. Indien die bepaling ontbreekt, gelden de Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer van de centrumgemeente van de regeling.

Een werkgroep van het LOPAI, waarin ook de sectie inspectie van BRAIN vertegenwoordigd is, heeft een notitie over de inrichting van het archiefbeheer en de informatievoorziening bij de RUDs opgesteld. Hoewel de meeste regelingen waarbij RUDs worden opgericht al zijn vastgesteld, is er ook een model archiefparagraaf bij de notitie opgenomen. Deze kan worden benut in de gevallen waarbij er nog geen regeling is vastgesteld of als handreiking bij de verdere inrichting van het archiefbeheer en de informatievoorziening dienen.

Hierbij danken wij alle collega's uit provinciale en gemeentelijke kring die bij het opstellen van deze notitie input hebben geleverd.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap