Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

7 januari 2013

ED3: Eisen Duurzaam Digitaal Depot versie 2.0

De “dementerende overheid” is een schrikbeeld voor burgers, bestuurders en ambtenaren. De overheid kan alleen maar functioneren als de informatie die zij gebruikt en produceert authentiek, betrouwbaar, integer en bruikbaar is. Grote overheidsorganisaties hebben daarom het initiatief genomen bij de ontwikkeling van “e-depots” om de kwaliteit van overheidsinformatie duurzaam te borgen. De komende jaren zullen alle overheden moeten zorgen dat zij over dergelijke voorzieningen kunnen beschikken.

Om houvast te bieden aan een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en implementatie van en besluitvorming over e-depotvoorzieningen, stelde het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) al eerder een toetsingskader op. Deze Eisen Duurzaam Digitaal Depot, kortweg ED3, zijn onlangs herzien en aangepast aan de meest actuele ontwikkelingen, ervaringen en inzichten. Ze hebben betrekking op alle aspecten van een e-depot: organisatie, beleid, procedures, beheer, technische infrastructuur en beveiliging.

ED3 is gebaseerd op de Nederlandse archiefwetgeving en archiveringspraktijk en sluit nauw aan bij internationale normen en standaarden voor het langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Het is echter ook prima toepasbaar op voorzieningen voor te vernietigen bescheiden.

ED3 is als toetsingskader geschikt om de kwaliteit van e-depotvoorzieningen te beoordelen en te helpen verbeteren. Het is bovendien bruikbaar als instrument om betrokkenen bewust te maken van al datgene wat nodig is om de kwaliteit van digitale informatie duurzaam te kunnen borgen. ED3 is dan ook bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de inrichting van de overheidsinformatiehuishouding: ontwikkelaars, beslissers, beheerders en toezichthouders.

De volledige tekst van ED3 is vrij beschikbaar in de Archiefwiki. De belangrijkste reden hiervoor is dat we hopen dat ED3 op deze manier een “levend” document wordt, onder andere doordat ervaringsdeskundigen voorbeelden aan de eisen toevoegen of via de discussiepagina opmerkingen maken over de inhoud of formulering van een eis.
Een afdrukbare versie van ED3 2.0 (pdf; 523kB) is ook beschikbaar.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap