Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  over lopai  ... 

Over het LOPAI

Het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs, hierna afgekort als LOPAI, is een vakberaad voor het interbestuurlijk archieftoezicht (provinciale archiefinspecties). Het LOPAI streeft naar het delen van kennis en het bevorderen van eenduidige inrichting van het toezicht.

Het LOPAI is voortgekomen uit de samenwerking tussen de eerder in de Archiefwet 1995 opgenomen provinciale archiefinspecteurs. Deze laatste waren benoemd voor het in- en externe archieftoezicht bij en door de provincies. De oorspronkelijke doelstellingen van het LOPAI, voornamelijk gericht op de bevordering van eenduidige toepassing van regelgeving en deling van kennis, zijn onverminderd van kracht gebleven. Het maken van richtlijnen en modellen voor andere dan provinciale taken is daarbij echter komen te vervallen.

Het LOPAI kent een dagelijks bestuur, dat op dit moment bestaat uit:

  • voorzitter: drs. P.G.M. Diebels (Zuid-Holland)
  • secretaris: mw. L. Oldegbers (Noord-Holland)
  • penningmeester: dhr. G. Bril (Overijssel)

Voor algemene informatie over het LOPAI kunt u contact opnemen met de secretaris:

Secretariaat LOPAI

p/a mw. L. Oldegbers
Houtplein 33
2012 DE Haarlem

e-mailadres: oldegbersl@noord-holland.nl
telefoonnummer: 023 514 4984
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap