Naar de LOPAI homepage

Thema's

...   home  ...  thema's  ... bewaring  ...

Thema: Bewaring

In het Archiefbesluit 1995 wordt in artikel 13 gewezen op de bewaring van archiefbescheiden, zoals nader uitgewerkt in hoofdstuk 4 tot en met 6 van de Archiefregeling.

De Archiefregeling kent een hele set eisen die aan archiefruimten en archiefbewaarplaatsen worden gesteld. Dat heeft betrekking op het analoog bewaren van archiefbescheiden.
Voor het bewaren van digitale archiefbescheiden heeft het LOPAI een set eisen op basis van wettelijke voorschriften en internationale richtlijnen opgesteld. Deze Eisen Duurzaam Digitaal Depot (ED3) zijn ook beschikbaar op de archiefwiki. Het e-depot van Amsterdam is in 2012 als eerste met ED3 goedgekeurd.

Bij uitplaatsen van archiefbescheiden bij niet-overheden zal door zorgdragers vooraf een beoordeling van de kwaliteit van de bewaaromgeving moeten worden gemaakt. Hierbij kan de Commissie Bouwzaken een onafhankelijk en eenduidig oordeel verstrekken.

Downloads

home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap