Naar de LOPAI homepage

Thema's

...   home  ...  thema's  ... duurzaamheid  ...

Thema: Duurzaamheid

In het Archiefbesluit 1995 wordt in artikel 11 gewezen op de duurzaamheid van te bewaren archiefbescheiden, zoals nader uitgewerkt in hoofdstuk 2 van de Archiefregeling.

Alle archiefbescheiden dienen in goede staat te worden beheerd (artikel 3 Archiefwet 1995). Voor te bewaren archiefbescheiden zijn nadere regels gesteld die het duurzame gebruik ervan veilig moeten stellen.
Bij analoge archieven gaat de overbrenging vaak samen met nadere materiële verzorging, bij digitale archiefbescheiden met het opslaan in een valideerbaar en volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat in principe voldoet aan een open standaard.

Bij analoge archiefbescheiden moet vooral gelet worden op de kwaliteit van het gebruikte papier, terwijl bij digitale bescheiden overheden verplicht zijn om bij de aanschaf van ICT-producten en -diensten te kiezen voor de relevante standaarden van de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie.
Bij het kiezen van duurzame printers en kopieermachines zijn de testen van het onderzoeksinstituut COT te Haarlem richtinggevend.

Het vormgeven van een duurzame digitale beheeromgeving kent vergelijkbare aspecten als de materiaalkeuze bij analoge archieven. Met de NEN 2082:2008 is er een uitgebreide set eisen voor de functionaliteit van de te gebruiken programmatuur.
Samen met vertegenwoordigers van gemeentelijke inspecties en het HEC werd door LOPAI een instrument ontwikkeld dat bij duurzame inrichting van de beheeromgeving kan helpen: het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN).

Downloads

home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap