Naar de LOPAI homepage

Thema's

...   home  ...  thema's  ... ordening  ...

Thema: Ordening

In het Archiefbesluit 1995 wordt in artikel 12 gewezen op de ordening van te bewaren archiefbescheiden, zoals nader uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de Archiefregeling.

In het Archiefbesluit 1995 wordt in artikel 12 gewezen op de ordening van te bewaren archiefbescheiden, zoals nader uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de Archiefregeling.

Archiefbescheiden dienen in geordende en toegankelijk staat te zijn (artikel 3 Archiefwet 1995). Voor te bewaren archiefbescheiden zijn nadere regels gesteld die aangeven waaraan moet worden gedacht. Een bestandsoverzicht geeft aan welke bestanddelen er worden beheerd en waar die zich bevinden. Bij de afzonderlijke archiefbescheiden moeten verschillende metagegevens vastgelegd worden, die de toegang op en authenticiteit van die bescheiden waarborgen. Voor digitale archiefbescheiden gelden aanvullende eisen ten aanzien van de metagegevens, de vastlegging functionele eisen, de leesbaarheid en de eventuele conversie, migratie of emulatie. Het maken van traditionele beschrijvende inventarissen is veelal vervangen door digitale varianten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de internationale norm ISAD(G) en uitwisselingsstandaard EAD.

Downloads

home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap