Naar de LOPAI homepage

Thema's

...   home  ...  thema's  ... overbrenging  ...

Thema: Overbrenging

In het Archiefbesluit 1995 worden in artikel 9 en 10 voorschriften over het overbrengen van te bewaren archiefbescheiden gegeven.

Overbrenging is de fysieke overplaatsing van blijvend te bewaren archiefbescheiden van een overheidsorgaan naar een door de zorgdrager aangewezen archiefbewaarplaats. Dit gebeurt wanneer de bescheiden twintig jaar oud zijn, met een regelmaat van eens in de tien jaar. Alleen in bijzondere, in de wet omschreven gevallen mag dat eerder of later zijn.

Bij overbrenging verandert de openbaarheid: eerder was die geregeld door de Wet openbaarheid van bestuur, na overbrenging door de Archiefwet 1995. Dit betekent dat archiefbescheiden na overbrenging in principe openbaar zijn. Aan die openbaarheid kunnen bij de overbrenging wel beperkingen worden gesteld, bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen die erin voorkomen. Zie hiervoor verder de tekst op de site van de Erfgoedinspectie. Bij overbrenging wordt doorgaans een controle van de goede en geordende staat van de archiefbescheiden door de beheerder van de archiefbewaarplaats uitgevoerd. Zie daarvoor bijvoorbeeld het in 1993 uitgebrachte rapport van PIVOT (pdf).

Downloads

home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap