Naar de LOPAI homepage

Thema's

...   home  ...  thema's  ... vervanging  ...

Thema: Vervanging

In het Archiefbesluit 1995 worden in artikel 2, 6 en 8 voorschriften over de vervanging van archiefbescheiden gegeven. Deze zijn nader uitgewerkt in artikel 26a en26b van de Archiefregeling.

Op grond van artikel 7 van de Archiefwet 1995 een de zorgdrager bevoegd om archiefbescheiden te vervangen door reproducties, teneinde de aldus vervangen bescheiden te vernietigen. Tot voor kort was er voor de vervanging (in het geval van gemeenten en waterschappen) van permanent te bewaren archiefbescheiden een machtiging nodig van gedeputeerde staten. Een dergelijke machtiging hoeft niet meer aangevraagd te worden.

In de Archiefregeling zijn eisen aan het besluit tot vervanging van permanent te bewaren archiefbescheiden gesteld. Met het vervallen van de machtigingsbevoegdheid zijn ook alle betreffende bepalingen uit provinciale beleidsregels over de vervanging van archiefbescheiden buiten werking gesteld. Toch biedt de tekst soms nog handvaten voor de inrichting van het vervangingsproces.

Zie verder de tekst op de site van de Erfgoedinspectie.

Downloads

home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap