Naar de LOPAI homepage

Thema's

...   home  ...  thema's  ...

Overzicht thema's

Om de informatie op deze site beter vindbaar te maken is die gerubriceerd in enkele veel gebruikte thema's, in dit geval gebaseerd op het Archiefbesluit 1995.

Bij ieder thema staat er een nadere uitleg en zijn er ook downloads beschikbaar. In het menu rechts kunt u een keuze maken. Hieronder staan de meer algemene zaken vermeld.


Verbonden partijen

Na de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten werd de discussie over de te maken afspraken tussen verbonden partijen weer actueel. In samenwerking met BRAIN is daarom op basis van een eerdere notitie een nieuwe over Verbonden partijen gemaakt. Daarbij werd ook een Model voor de archiefparagraaf van een gemeenschappelijke regeling opgenomen. Ook de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) onderging sindsdien een wijziging, zodat de lichtere vorm van een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) mogelijk werd. Hierop is de eerdere notitie opnieuw aangepast en is de Handreiking Inrichting informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden (Verbonden Partijen) ontstaan. Hierin worden aspecten van het archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden, zowel op basis van de Wgr als bij privaatrechtelijke rechtsvormen, nader uitgewerkt.

Download:

 

Modellen archiefbeheer provincies (14 juni 2013)

Met ingang van 2013 zijn de provincies verantwoordelijk voor het beheer van hun overgebrachte archieven. Hierop zijn het model van de archiefverordening en het besluit informatiebeheer aangepast.

Downloads (modellen):

Modellen voor gemeenten, waterschappen en openbare lichamen

home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap