Naar de LOPAI homepage

Wet- en Regelgeving

...   home  ...  wet- en regelgeving  ...

Wet- en regelgeving

Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor goed bestuur. Daarnaast zijn overheidsarchieven een belangrijke bron voor de geschiedenis. Om die reden stelt de Archiefwet 1995 regels aan het beheer en behoud van deze archiefbescheiden. Na uiterlijk twintig jaar zijn ze in beginsel voor iedere burger openbaar.

De Archiefwet 1995 stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. Daarmee is het de belangrijkste wet voor de informatievoorziening van de Nederlandse overheid.
In de Archiefwet 1995 zijn er extra eisen opgenomen voor een zorgvuldig geselecteerd deel van de archiefbescheiden dat blijvend bewaard moeten worden. Deze bescheiden moeten in openbare archiefbewaarplaatsen worden bewaard en beschikbaar zijn voor iedere burger. De Archiefwet 1995 is een wet op hoofdlijnen. Een aantal onderdelen is in het Archiefbesluit 1995 uitgewerkt in bepalingen op hoofdlijnen. Die bepalingen zijn verder ingevuld met de Archiefregeling (2009).

Daarnaast kent iedere provincie een eigen Archiefverordening, die volgens de bepalingen van de Archiefwet 1995 de zorgplicht van gedeputeerde staten en het toezicht van de archivaris op het beheer moet regelen. Deze verordeningen zijn opgenomen bij de gegevens van de afzonderlijke provincies. Modellen voor de provincies zijn opgenomen onder thema's.

Naast de Archiefwet 1995 bestaat er ook nog andere informatiewetgeving. Deze richt zich bijvoorbeeld op openbaarheid van informatie of juiste de bescherming daarvan. Daarbij gaat het echter in het algemeen ook om archiefbescheiden.

Links

Archiefwetgeving

Overige informatiewetgeving

 
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap